fb-pixel

Vernostný program

Vernostný program
Výhody vernostného programu môže užívať každý registrovaný užívateľ spĺňajúci stanovené
podmienky na e-shope www.imitrade.sk. Výhodou je zľava poskytnutá zákazníkovi vo forme
bodov, získaných za predošlé nákupy. Body sa získavajú len za riadne zrealizované a
uhradené zákazky, sú neprenosné a môže ich využiť len užívateľ, ktorý zrealizoval nákup, za
ktorý mu boli body riadne pripísané. Spoločnosť iMi Trade, s. r. o. je výlučným vlastníkom
bodov, ktoré možno využiť výhradne len na nákup prostredníctvom e-
shopu www.imitrade.sk. Prevádzkovateľ vernostného systému spoločnosti iMi Trade s.r.o.
nezodpovedá za zneužitie bodov inou osobou s prístupom na účet zákazníka.
V prípade splnenia uvedených podmienok môžu byť body pripísané zákazníkovi:

1. jedná sa o fyzickú osobu staršiu ako 18 rokov
2. jedná sa o osobu zastupujúcu právnickú osobu, ktorá je staršia ako 18 rokov
3. jedná sa o zákazníka registrovaného na stránke www.imitrade.sk.
Podmienky pripisovania bodov na účet
V prípade, ak bol tovar riadne dodaný a zaplatený, budú na vernostnú kartu zákazníka
pripísané body predpísaným spôsobom, v ktorom sa za každé minuté 1 Euro na účet
vernostného zákazníka pripíše 1 bod. V prípade, že sa jedná o veľkoobchodného klienta a má
od nás na nákupy zľavu, tak z každého 1 Eura nákupu získa 1 bod x (1 - % zľava).
Body sa zbierajú len za nákup tovaru, nezbierajú sa za nákup služieb.

Čerpanie bodov
Zákazník si môže pri nákupe v košíku uplatniť nazbierané body. Každý bod má hodnotu 0,02
eur s DPH. Zákazník si môže uplatniť ľubovoľný počet zo získaných bodov, maximálne do
výšky hodnoty nakupovaného tovaru. Body nie je možné uplatniť na služby ako sú potlač,
spôsob platby, doprava a iné.