Chránená dielňa

Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinná zamestnávať zdravotne postihnutých občanov v zákonom určenom rozsahu. Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Alternatívnou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku chránenej dielni, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím. V tomto prípade je to dokonca výhodnejšie ako platiť štátu odvody/penále. A to o 120 eur za každého zamestnanca so ZP. A k tomu reklamné predmety grátis ;)

 

Počet zamestnancov 0-19 20-46 47-78 79-109 110-140
Počet potrebných zamestnancov so ZP  0 1 2 3 4
V opačnom prípade povinný odvod k 31.3.2019 0 EUR 1120 EUR 2240 EUR 3360 EUR 4480 EUR
Alternatívny nákup reklamných predmetov z chránenej dielne iMi trade.sk 0 EUR 1000 EUR 2000 EUR 3000 EUR 4000 EUR
Ušetrená suma 0 EUR 120 EUR 240 EUR 360 EUR 480 EUR

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás ohľadne možnosti nákupiť reklamné predmety z chránenej dielne. 

iMi trade.sk