fb-pixel

Chránená dielňa

Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinná zamestnávať zdravotne postihnutých občanov v zákonom určenom rozsahu. Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Alternatívnou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku chránenej dielni, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím. V tomto prípade je to dokonca výhodnejšie ako platiť štátu odvody/penále. A to o 158 eur za každého zamestnanca so ZP. A k tomu reklamné predmety grátis ;)

 

Počet zamestnancov 0-19 20-46 47-78 79-109 110-140
Počet potrebných zamestnancov so ZP  0 1 2 3 4
V opačnom prípade povinný odvod k 31.3.2023 0 EUR 1423 EUR 2846 EUR 4269 EUR 5692 EUR
Alternatívny nákup reklamných predmetov z chránenej dielne iMi trade.sk do 31.12.2022 0 EUR 1265 EUR 2530 EUR 3795 EUR 5060 EUR
Ušetrená suma 0 EUR 158 EUR 316 EUR 474 EUR 632 EUR

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás ohľadne možnosti nákupiť reklamné predmety z chránenej dielne. 

iMi trade.sk