Manuál iMi Trade - grafické podklady

Vhodné podklady pre tlač a prípravu grafiky

Tlačové dáta je potrebné dodať v krivkovom formáte v niektorom z dolu uvedených súborov.

Krivkové formáty

V „obrázkovom“ formáte 1:1 v rozlíšení minimálne 300 Dpi (platí len pre technológiu digitálna transferová tlač a UV tlač)

Obrazkové formáty

Nemáte logo v krivkách?

Logo do tlačového a teda krivkového formátu Vám naše grafické štúdio dokáže „prekresliť“ na základe zaslaného iného formátu loga (napríklad JPG formát).

Táto služba je spoplatnená.