fb-pixel

Doprava a platba

1. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota tovaru bez potlače, ktorý sa nachádza na sklade predávajúceho sú 3 pracovných dní od objednávky. Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je k dispozícii na sklade v Žiline ale je na sklade u partnera je termín dodávky 10 pracovných dní odo dňa objednávky. Pri tovare, ktorý sa v danom čase nenachádza na skladoch Európskych subdodávateľov bude termín dodávky predmetom osobitného dojednania.
Termín dodania tovaru s potlačou sa predlžuje o 7 dní od potvrdenia korektúry potlače Kupujúcim, pokiaľ sa vzhľadom na množstvo objednaného tovaru nedohodne inak. Dodávka tovaru sa realizuje prevzatím tovaru Kupujúcim alebo odovzdaním tovaru dohodnutému prepravcovi. Za doručenie dodávky bude Kupujúcemu účtovaná cena 4,17 € bez DPH za každú objednávku do 125€ bez DPH. Pri objednávke nad túto sumu alebo pri osobnom odbere táto položka nebude účtovaná.

Vzhľadom na charakter tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky tovaru prípadne zrušenie dodávky tovaru z dôvodu vypredania zásob. Kupujúcemu v tom prípade, nevzniká nárok na zrušenie ostatného záväzne objednaného tovaru.

Doprava kuriérom

Za doručenie dodávky kuriérom bude Kupujúcemu účtovaná cena 4,17 € bez DPH za každú objednávku do 125 € bez DPH. Pri objednávke nad túto sumu táto položka nebude účtovaná.

Za doručenie dodávky kuriérom na dobierku bude Kupujúcemu účtovaná cena 4,17 € bez DPH za každú objednávku do 125 € bez DPH + príplatok za DOBIERKU 2,50 €. Pri objednávke nad 125 € bez DPH bude účtovaný len príplatok za DOBIERKU 2,50 € bez DPH.

Osobný odber

Pri osobnom prevzatí tovaru Kupujúcim v spoločnosti IMI Trade, s. r. o. v Žiline nebude položka doprava účtovaná.

2. PLATOBNÉ PODMIENKY

Úhrada objednaného tovaru je realizovaná platbou v hotovosti, dobierkou, prevodom na účet alebo prostredníctvom platobnej brány na stránke iMitrade.sk . Iná forma úhrady musí byť špecifikovaná Zmluvou o dodávke tovaru, ktorá musí byť uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim pred zadaním objednávky. V prípade uzatvorenia vyššie uvedenej zmluvy a pri nedodržaní doby splatnosti faktúry, zaplatí Kupujúci zmluvnú pokutu za každý jeden deň omeškania platby vo výške 0,5 % z kúpnej ceny tovaru. Ďalšiu zákazku prevezme na dobierku alebo oproti platbe v hotovosti.