Vážený zákazník,

V záujme skvalitnenia našich služieb  a s cieľom podporiť ochranu životného prostredia, Vám ponúkame službu  zasielania elektronickej faktúry.
Elektronická faktúra prináša moderný spôsob odosielania faktúr , úsporu času , urýchľuje prípravu a doručenie. Nemusíte sa  už viac trápiť množstvom obálok a zisťovať otváracie hodiny najbližšej pobočky pošty.
Elektronická faktúra je 100 % akceptovaným dokladom a obsahuje všetky nevyhnutné legislatívne náležitosti daňového dokladu. V rámci legislatívy SR je používanie elektronických faktúr umožnené na základe Ministerstva financií SR č. MF/11886/2010-73 pre platiteľov dane z pridanej hodnoty k elektronickej výmene údajov podľa § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

V prípade, že sa rozhodnete pre možnosť dostávať faktúry v elektronickej podobe, je dôležité nám zaslať späť vyplnený formulár Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry >>>
Od 01.01.2012 Vám v tom prípade budú faktúry na základe Vášho súhlasu zasielané už len elektronicky.

S pozdravom

IMI TRADE s r,o,
Jánošíkova 21
010 01 Žilina

Pokiaľ nesúhlasíte s odosielaním informačných správ a chcete sa z tejto služby odhlásiť, navštívte prosím nasledujúcu stránku.