Page 11 - MyBoXD
P. 11

DOPLNKOVÝ OBSAH   ADRESNÁ ROZOSIELKA

                 ROZOSIELKA NA JEDNOTLIVÉ ADRESY PRÍJEMCOV         Doručiť                      Súkromie         Jednotlivé balíčky je možné rozoslať       Spracovanie všetkých poskytnutých
         na jednotlivé adresy príjemcov          dát je v súlade s GDPR. Na vyžiadanie
         pomocou tzv. adresnej rozosielky.         je možné poskytnúť zmluvu o

                                  spracovaní osobných údajov.
         Stačí nám odovzdať kontaktný

         zoznam príjemcov, o zvyšok sa už
         postaráme my. Doručenie prebieha cez
         lokálneho dopravného partnera a v
         priebehu celého procesu ste priebežne
         informovaní o stave doručenia.


         Vďaka adresnej rozosielke sa
         vyhnete starostí:


         • So správou a nákladmi za
           skladovanie
         • S balením a zasielaním
           zásielok
         • So spracovaním vrátených
           a prijatých zásielok
         • So sledovaním stavu
           doručenia jednotlivých           DESIGN
                                  YOUR
           zásielok
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16