Page 5 - Impression
P. 5

Bezpečné zdravotnícke
                      príslušenstvo
                      Súpravy prvej pomoci ako aj ďalšie
                      zdravotnícke vybavenie v sortimente
                      IMPRESSION sú v súlade s novým
                      predpisom MDR (Medical Device
                      Regulation), ktorý obsahuje prísnejšie
                      pokyny a nové klasifikácie pre
                      zdravotnícke pomôcky v roku 2020.
                                         Potravinová bezpečnosť
   IMPRESSION                                 Nápojový riad, obedové krabičky a
   Bezpečný spôsob darovania je ten                      kuchynské doplnky sa testujú na látky
   správny spôsob darovania. Keď sa                      ako BPA, formaldehyd a ťažké kovy.
   snažíte urobiť čo najlepší dojem,                     Z výrobkov sa neuvoľňujú chemikálie
   nechcete aby ho čokoľvek ovplyvnilo                    pri kontakte s potravinami alebo
   nežiadúcim spôsobom. Preto sú                       tekutinami, bez ohľadu na časové
   všetky výrobky v tomto katalógu 100%                    obdobie, a preto sú bezpečné pre
   bezpečné a certifikované.                          potraviny.                      Bezpečné hračky
                      Hračky IMPRESSION sa testujú na
                      mechanické a fyzikálne vlastnosti (EN
                      71-1), požiarnu bezpečnosť (EN 71-2) a
                      na nebezpečné chemikálie (EN 71-3),
                      aby sa zaistilo že sú bezpečné pre deti.


                                         Bezpečná elektronika
   Bezpečná kozmetika                             • Všetky elektronické výrobky sú v
   CSPR (Správa o bezpečnosti                         súlade so smernicou RoHS (smernica
   kozmetických výrobkov) zabezpečuje,                    pre obmedzenie nebezpečných látok).
   že všetky kozmetické výrobky, ako sú                    Spĺňajú tiež smernicu EMC (smernica
   napr. naše balzamy na pery, spĺňajú                    pre elektromagnetickú kompatibilitu),
   zdravotné a bezpečnostné predpisy.                     RED (smernica pre rádiové zariadenia)
   Testuje sa stabilita produktu, hodnoty                   a smernicu LVD (pre nízke napätie),
   PH, konzervanty, parfumovacie aditíva                   aby sa predišlo zdravotným rizikám a
   a ďalšie.
 2                                        technickým problémom.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10