Page 4 - Impression
P. 4

Moje osobné poznámky
 Všetky položky v tomto katalógu sú testované
 a 100% certifi kované Bezpečnosť je dôležitá pre nás, pre vás a  EÚ. Každá položka má úradný certifi kát s
 vašich zákazníkov. Preto zaručujeme, že náš  výsledkami skúšok. IMPRESSION je bezpečný
 sortiment je bezpečný. Všetky výrobky v tomto  spôsob darovania.
 katalógu prešli dôkladným testovaním a sú
 100% certifi kované podľa pravidiel a predpisov

                   Bezpečnosť výrobkov: podľa nariadení REACH
               Celý sortiment IMPRESSION je v súlade s nariadením REACH (registrácia,
             hodnotenie, autorizácia a obmedzenie chemických látok); a predpismi EÚ o ochrane
 Priame doručenie.     verejného zdravia a životného prostredia. Všetky výrobky sú testované na SVHC

 NOVINKA!         (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy), ako sú kadmium, ftaláty, PAH a Azo farbivá,
                  ktoré sú regulovanými látkami podľa nariadenia REACH.
 Ako zasiahnúť cieľovú skupinu doma? S našou novou
 službou “Priame doručenie”. Je to bezpečné a jednoduché  Certifikáty o výrobkoch potvrdzujú, že tieto látky v zložení produktov buď úplne
 riešenie ako darovať s osobným prístupom, vďaka čomu  chýbajú, alebo sú pod stanovenými hodnotami a sú v súlade s bezpečnostnými
 bude vaša značka nezabudnuteľná. Posielame individuálne  predpismi.
 darčeky na domáce adresy; toľko koľko ich potrebujete.
 Spýtajte sa nás na “Priame doručenie” a na to, ako vám
 pomôžeme zostať v kontakte s vašimi obchodnými
 partnermi, zákazníkmi a zamestnancami, aj keď sú všetci
 doma.

 Sklad Tlač Tovar na objednávku
 Tovar v Európe skladom,  Možnosti potlačí nájdete v
 môžeme Vám zabezpečiť  informáciách o produkte v  Väčšinu predmetov je možné
 vyrobiť na mieru s logom klienta.
 veľmi rýchle dodanie. zadnej časti katalógu.
   2


 810800IMT2021_IMITRADE_SK.M.PR.indd  2 25/11/2020  11:39
   1   2   3   4   5   6   7   8   9