Page 2 - Impression
P. 2

Moje osobné poznámky
         Všetky položky v tomto katalógu sú testované
         a 100% certifi kované         Bezpečnosť je dôležitá pre nás, pre vás a  EÚ. Každá položka má úradný certifi kát s
         vašich zákazníkov. Preto zaručujeme, že náš  výsledkami skúšok. IMPRESSION je bezpečný
         sortiment je bezpečný. Všetky výrobky v tomto  spôsob darovania.
         katalógu prešli dôkladným testovaním a sú
         100% certifi kované podľa pravidiel a predpisov

                         Priame doručenie.

          NOVINKA!
                         Ako zasiahnúť cieľovú skupinu doma? S našou novou
                         službou “Priame doručenie”. Je to bezpečné a jednoduché
                         riešenie ako darovať s osobným prístupom, vďaka čomu
                        bude vaša značka nezabudnuteľná. Posielame individuálne
                        darčeky na domáce adresy; toľko koľko ich potrebujete.
                        Spýtajte sa nás na “Priame doručenie” a na to, ako vám
                        pomôžeme zostať v kontakte s vašimi obchodnými
                        partnermi, zákazníkmi a zamestnancami, aj keď sú všetci
                       doma.

           Sklad              Tlač              Tovar na objednávku
           Tovar v Európe skladom,     Možnosti potlačí nájdete v
           môžeme Vám zabezpečiť      informáciách o produkte v    Väčšinu predmetov je možné
                                           vyrobiť na mieru s logom klienta.
           veľmi rýchle dodanie.      zadnej časti katalógu.  810800IMT2021_IMITRADE_SK.M.PR.indd  2                                                                                              25/11/2020  11:39
   1   2   3   4   5   6   7