Page 13 - Impression
P. 13

Hygiena                     & Ochrana    01 17 REKLAMNÉ PREDMETY

      Na celom svete sú ľudia opatrnejší,

      pokiaľ ide o hygienu. Je to prvý krok k
      ochrane nás, našich blízkych, kolegov a

      zraniteľných osôb v našom okolí.      Novou normou je častejšie umývanie si rúk, čistenie pracovných
      predmetov a tašiek, nosenie masiek na verejných miestach.
      Choďte príkladom so svojou značkou.

 10                                                  11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18