Page 1 - Impression
P. 1

Moje osobné poznámky
                                                                  Všetky položky v tomto katalógu sú testované
                                                                  a 100% certifi kované                                                                  Bezpečnosť je dôležitá pre nás, pre vás a  EÚ. Každá položka má úradný certifi kát s
                                                                  vašich zákazníkov. Preto zaručujeme, že náš  výsledkami skúšok. IMPRESSION je bezpečný
                                                                  sortiment je bezpečný. Všetky výrobky v tomto  spôsob darovania.
                                                                  katalógu prešli dôkladným testovaním a sú
                                                                  100% certifi kované podľa pravidiel a predpisov

                                                                                  Priame doručenie.

                                                                   NOVINKA!
                                                                                  Ako zasiahnúť cieľovú skupinu doma? S našou novou
                                                                                  službou “Priame doručenie”. Je to bezpečné a jednoduché
                                                                                  riešenie ako darovať s osobným prístupom, vďaka čomu
                                                                                  bude vaša značka nezabudnuteľná. Posielame individuálne
                                                                                  darčeky na domáce adresy; toľko koľko ich potrebujete.
                                                                                 Spýtajte sa nás na “Priame doručenie” a na to, ako vám
                                                                                 pomôžeme zostať v kontakte s vašimi obchodnými
                                                                                 partnermi, zákazníkmi a zamestnancami, aj keď sú všetci
                                                                                 doma.

                                                                     Sklad             Tlač              Tovar na objednávku
                                                                     Tovar v Európe skladom,    Možnosti potlačí nájdete v
                                                                     môžeme Vám zabezpečiť     informáciách o produkte v    Väčšinu predmetov je možné
                                                                                                    vyrobiť na mieru s logom klienta.
                                                                     veľmi rýchle dodanie.     zadnej časti katalógu.


 810800IMT2021_IMITRADE_SK.M.PR.indd  1                             25/11/2020  11:39
                                                           810800IMT2021_IMITRADE_SK.M.PR.indd  2                                                                                             25/11/2020  11:39
   1   2   3   4   5   6